Občina Škofja Loka: Nič-energijski Vrtec Kamnitnik

Izvedba: 2018 – 2019
Financiranje: Eko sklad, Občina Škofja Loka
Novi ”Vrtec Kamnitnik” je zgrajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energetskih standardih. Objekt se nahaja na območju nekdanje vojašnice, na robu vzpetine Kamnitnik. Razprostira se na 10.000 m2, od tega zunanje zelene površine in igrišča obsegajo 5.000 m2 površin. Zgrajen je v dveh etažah, iz katerih je neposredni izhod v zeleno okolje parka. Vrtec je skoraj nič-energijski, ogreva ga toplotna črpalka voda-voda.

Novi vrtec ima skupaj 15 oddelkov: štiri za prvo starostno obdobje in devet za drugo starostno obdobje, ima tudi dva razvojna oddelka. Skupaj lahko sprejme do 330 otrok, za katere skrbi približno 60 zaposlenih.

V objektu se nahaja centralna kuhinja za pripravo do 1.300 obrokov dnevno, ki služi tudi za pripravo obrokov za ostale enote vrtca v občini. V novi enoti vrtca ima prostore tudi uprava Javnega zavoda Vrtec Škofja Loka.

Gradbena dela je izvajal izbrani izvajalec in vodilni partner, družba Kovinar – Gradnje ST, d. o. o., skupaj s partnerjem, družbo Riko Hiše d. o. o.

Foto: Občina Škofja Loka