Občina Tržič: Sanacija po ujmi 2018

Izvedba: 2018 – 2020

Financiranje: Republika Slovenija, Občina Tržič

V noči iz 29. na 30. oktober 2018 je občino Tržič zajelo neurje z intenzivnimi padavinami, ki so povzročile poplavljanje Tržišče Bistrice in njenih pritokov, kakor tudi proženje večjega števila zemeljskih plazov. Posledice katastrofalnega neurja so bile ogromne: zgodilo se je šest večjih usadov na cesti Slap – Jelendol, poškodovani so bili mostovi čez Tržiško Bistrico, na odseku ceste Slap-Lom je prišlo do večjega zemeljskega usada, močno sta bili poškodovani vozišči cest Slap – Jelendol in Slap – Grahovše, prav tako je bila poškodovana geološko tematska pot v Dovžanovi soteski.
V letih 2019 in 2020 je bila izvedena 1. faza sanacije, konec novembra 2020 pa je bila uspešno zaključena tudi 2. faza projekta Sanacije po neurju 2018.
Celoten projekt sanacije v letih 2019 in 2020 je tako zajemal: obnovo 5,2 km vozišč, 12 premostitvenih objektov, 2000 metrov podpornih konstrukcij, 1,5 km javne razsvetljave ter 300 metrov dograjenega in obnovljenega vodovoda. Sočasno z občinsko investicijo je Direkcija za vode Republike Slovenije izvajala sanacijska dela na vodotokih ter Elektro Gorenjska in Telekom Slovenije posodobitev oz. obnove lastnih omrežij.
Foto: Občina Tržič