Zaključeno povpraševanje - Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti:

• “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument pridobi.
Na primer: v naši občini je veliko erozijskih območij in glede na OPN morajo vsi investitorji na teh območjih pridobiti vsaj vodno soglasje. Zato, da se tako nam kot tudi investitorjem postopek ne podaljša zaradi pridobivanja soglasij v mnenje napišemo na primer: načrtovana gradnja je skladna z xx. členom pod pogojem, da je pridobljeno vodno soglasje. Ker smo pri enem od investitorjem naleteli na upor nas zanima kako se tega lotevajo druge občine.”

  • Zbir odgovorov prilagamo TUKAJ.