Zaključeno povpraševanje - Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanimalo jih je:

Ali tovrstno infrastrukturo prevzemajo in če jo, na kakšen način?

Dokumente smo zbirali do 24. 2. 2023 in so dostopni TUKAJ.