Zaključeno povpraševanje - Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanimalo jo je, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti:

  1. Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta KS?
  2. Ali predsedniki svetov KS prejemajo kakšno drugo nadomestilo, nagrado, plačilo (npr. v pavšalnem znesku, po urah za delo ali kakšno drugo obliko plačila-plače)?
  3. Ali prejemajo povračilo stroškov (npr. kilometrina)?
  4. Kakšno podlago uporabljajo za plačilo (npr. podjemno pogodbo, ali je podlaga enaka kot je zakonsko opredeljena za sejnine)?

Dokumente smo zbirali do 22. 2. 2023 in so dostopni TUKAJ.