JAVNO NAROČILO SOS 2023-2027: Obvestilo o neuspešno zaključenem skupnem javnem naročilu za zemeljski plin

Spoštovani,

želimo vas seznaniti, da je v postopku oddaje javnega naročila »Dobava zemeljskega plina za obdobje od leta 2023 do 2027« (številka objave JN000208/2023 na Portalu javnih naročil), Skupnost občin Slovenije do roka za oddajo javnega naročila prejela eno prijavo, in sicer prijavo družbe Petrol d. d., Ljubljana.

Skupnost občin Slovenije je v postopku pregleda prijave ugotovila, da Petrol d. d. ni predložil zahtevanih referenc, zato je kandidata pozvala k dopolnitvi ponudbe. Petrol d. d. ponudbe ni dopolnil na podlagi poziva naročnika.

Skupnost občin Slovenije je bila tako primorana Petrol d. d. na podlagi določila petega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Skupnost občin Slovenije zato zaključuje predmetno javno naročilo, saj nismo prejeli dopustne prijave. 

Na tej točki pričakujemo, da bi bil ponovljeni postopek ponovno neuspešen, prav tako pa ponovljeni postopek ne bi bil pravočasno izpeljan, da bi se pogodbe sklenile s 1. 4. 2023.

Svetujemo vam, da že obstoječe pogodbe podaljšate do konca leta 2023 oz. poiščete novega dobavitelja čim prej.  19. 12. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE), ki v 21. členu določa: »Za javna naročila za nabavo električne energije ali plina se Zakon o javnem naročanju ne uporablja, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. V primeru teh naročil naročnik upošteva drugi odstavek 21. člena Zakona o javnem naročanju.«. Za naročnike to pomeni, da ni potrebno izvesti javnega naročila do mejne vrednosti 215.000 EUR. Zakon se uporablja do 31. 12. 2023, kar pomeni, da zgornja določba velja samo za leto 2023 in ne za ostala leta ter da boste najverjetneje po letu 2023 morali ponovno izvesti dobavo preko JN.

V veljavi sta tudi 1. Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja  za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine, ki velja do 31. 12. 2023, ter 2. Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki velja do 31. 8. 2023.

Zgodaj jeseni nameravamo preveriti interes za ponovno oddajo skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina od 1. 1. 2024 naprej.