Občina Ilirska Bistrica nova občina članica SOS

Občina Ilirska Bistrica je postala 183. občina članica Skupnosti občin Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico.

Ilirska Bistrica je mesto z okoli 4.500 prebivalci in je središče občine Ilirska Bistrica. Mesto leži na severnem robu ilirskobistriške kotline na robu Ilirskobistriškega fosilnega plazu ob vznožju Snežnika, nad izlivi potokov Bistrice, Molje in Pile v reko Reko. Je središče občine, ki obsega gozdnato Snežniško planoto, Reško dolino, vzhodni del Brkinov in del kraškega Podgrajskega podolja. Je zadnja občina pred hrvaško mejo, v smeri Kvarnerja, zato je za kraj značilna navezanost na Kvarnerski zaliv in bližina Opatijske riviere in Reke.

Za nastanek naselja so bili pomembni predvsem izdatni kraški izviri, obsežni snežniški gozdovi v zaledju, ter izredno ugodna prometna lega. Žagarstvo, mlinarstvo in trgovina so omogočili razvoj meščanstva in prvih manjših industrijskih obratov v občini.