Nabor aktivnosti/investicij, ki bi jih lahko pokrili iz naslova dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek, na katerem smo se s predstavniki ministrstva pogovarjali tudi o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se namreč prenavlja – bistvena novost je, da se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja na odlagališčih, odvzema lokalnim skupnostim in prenaša na državo.

Temu smo seveda ostro nasprotovali. Ministrstvo zagovarja stališče, da so doseženi vsi oskrbovalni standardi in da zgrajena infrastruktura s strani občin že zadošča za potrebe Slovenije (program ravnanja in preprečevanja odpadkov iz leta 2022) ter da je dajatev potrebno obdržati, postopoma povečati, zbrana sredstva pa nameniti za sanacijo neurejenih odlagališč.

Ne glede na navedeno je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije med občinami članicami preverila, za katere namene bi namenska sredstva, zbrana iz naslova okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, porabile v prihodnje. Prosimo, da navajate nove ukrepe in ne istih kot do sedaj.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč pripravljeno o ohranitvi sredstev za lokalne skupnosti razmisliti, v kolikor za to obstajajo utemeljeni argumenti.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 23. 3. 2023.