GJS

Arhiv za kategorijo: GJS

  • 26.01.2024.

Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi

Uredba o pitni vodi je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2023 dne 2. 6. 2023 in je začela veljati dne 17. 6. 2023. Po šestih mesecih izvajanja je Zbornica Komunalnega gospodarstva Slovenije, skupaj z pristojnim ministrstvom in drugimi deležniki pri izvajanju  uredbe organizirala posvet, namenjen deljenju izkušenj z izvajanjem, pridobljene v...
  • 09.01.2024.

Zaključena Primerjalna analiza obveznih GJS varstva okolja

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je konec leta 2014 začela s projektom Primerjalne analize izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe. Skupnost občin Slovenije, tako kot drugi dve združenji občin, sodeluje v postopku pridobivanja potrebnih podatkov, preko podpisanega protokola o...
  • 16.03.2023.

Nabor aktivnosti/investicij, ki bi jih lahko pokrili iz naslova dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek, na katerem smo se s predstavniki ministrstva pogovarjali tudi o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se namreč prenavlja...