POVPRAŠEVANJE - Predlogi sprememb Resolucije o preprečevanju korupcije v RS

V teku je postopek prenove Resolucije o preprečevanju korupcije, ki jo pripravlja posebna delovna skupina, katere članica je tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Glavni cilj delovne skupine, katere nosilec je MJU, bo identifikacija tveganj in predlogi ukrepov obvladovanja za področje lokalne samouprave in sicer tako v smeri pregleda ugotovitev KPK, ki se nanašajo na lokalno samoupravo kot v smeri, kako navedeno problematiko torej kršitev integritete in preprečevanja korupcije vidi lokalna samouprava.

Za kvalitetno in aktivno zastopanje stališč občin oziroma županj, županov vljudno prosimo za konkretne predloge sprememb obstoječe Resolucije in praktične primere težav s katerimi se soočate zaradi le te. Predstavniki občin ste tisti, ki lahko pojasnite in predlagate, kje so pomanjkljivosti ter kaj lahko naredite za izboljšanje stanja sami oziroma kako vam na tem področju lahko pomaga ministrstvo/država.

Trenutno veljavna Reolucija o preprečevanju korupcije v RS je dostopna na povezavi TUKAJ.

Na povezavi TUKAJ je dostopno gradivo, ki so ga na sestanku obravnavali člani delovne skupine (predstavniki lokalne samouprave) in bi naj služilo kot podlaga za pogovore in oblikovanje konkretnih ukrepov

Prosimo za posredovanje odgovorov na neza.jager@skupnostobcin.si do PETKA, 21. 4. 2023 do 15.00.