POVPRAŠEVANJE - Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo drugih občin.

Občino zanima, (1) kako imate občine urejeno možnost priključitve na javno vodovodno omrežje za potrebe kmetijske dejavnosti (zalivanje) v primeru, da ni objektov na parceli? (2) Kako je pri tem s plačilom komunalnega prispevka? (3) Prav tako občino zanima, kako imate občine urejeno obvezno minimalno komunalno opremo v primeru postavitve samooskrbnih objektov izven naselij (npr. na območju razpršene poselitve ali celo na kmetijskih zemljiščih) ?

Odgovore lahko posredujete do 25.4.2023 na info@skupnostobcin.si