Dojemanje in izkušnje z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je opravili raziskavo, katere namen je bil preveriti stališča in razširjenost diskriminacije v Sloveniji ter ozaveščenost o Zagovorniku načela enakosti. Raziskava je potekala med 19. in 29. septembrom 2022 z metodo anketiranja po telefonu in prek spleta. V okviru raziskave je bilo anketiranih 1.006 ljudi v starostni skupini od 18 do 75 let. Vzorec je reprezentativen za Slovenijo po spolu, starosti, regiji in izobrazbi. Zaključke raziskave bomo koristili pri projektu Soočimo se z diskriminacijo.

Dokumenti: Dojemanje in izkušnje z diskriminacijo v Sloveniji