Povzetki spletne ankete Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) s partnerji Skupnostjo občin Slovenije, Fundacijo Prizma in Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani izvaja projekt Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti.

Kot eno izmed aktivnosti projekta je Zagovornik pripravil spletno anketo za javne uslužbence.

Z njo je preveril, ali so se javni uslužbenci že srečali z vprašanji enakopravnosti, enakih možnosti in diskriminacije, katere vsebine s tega področja bi jim koristile pri delu in katerih metod izobraževanja se najraje poslužujejo.

Anketo so med 24. februarjem in 10. marcem 2023 izpolnjevali uslužbenci upravnih enot, socialnih zavodov, Zavoda RS za zaposlovanje in centrov za socialno delo. Izsledki pa bodo Zagovorniku v pomoč pri pripravi kakovostnih in učinkovitih izobraževalnih vsebin za javne uslužbence na lokalni ravni, ki jih bo pripravil v okviru projekta.

Dokumenti: Spletna anketa Soočimo se z diskriminacijo – povzetki rezultatov