Zaključeno povpraševanje - potek vpisa zaznambe kulturnih spomenikov v Zemljiško knjigo

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s konkretnimi vprašanji, ki se nanašajo na potek vpisa zaznambe kulturnih spomenikov v Zemljiško knjigo (ZK). Zbrane odgovore lahko najdete tukaj.