POVPRAŠEVANJE - Sprejemanje Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje

Pred časom smo občinam posredovali osnutek Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje, ki je bil v fazi nastajanja pregledan tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

S strani občine članice smo bili opozorjeni, da so osnutek prilagodili potrebam občine in ga pred sprejemom na OS poslali v zadnji pregled na MKGP. MKGP je predlog vrnilo z obsežnimi pripombami, na katere v fazi pripave osnutka niso opozarjali.

Zanima nas ali ste v vaši občini že sprejeli nov Pravilnik za kmetijstvo za novo programsko obdobje? Ali ste ga sprejeli na podlagi našega osnutka? Ali ste ga pred sprejemom poslali v ponoven pregled na MKGP? Ali morda trenutno čakate na pripombe MKGP?

Prosimo za posredovanje odgovorov na neza.jager@skupnostobcin.si do SREDE, 10. 5. 2023 do 15.00.