Navodila o načinu obveščanja v javni razpravi

Na podlagi Uredbe o pitni vodi je pripravljeno Navodila obveščanje, ki velja za upravljavce sistema za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbujejo 50 oseb ali več in upravljavce/lastnike/upravnike prednostnih prostorov in drugih objektov. Navodilo predstavlja osnovo za pripravo konkretnih načrtov obveščanja uporabnikov pitne vode. Navodilo natančneje določa načine obveščanja ob indikacijah iz 12., 17., 22. in 31. člena Uredbe o pitni vodi.

Vljudno vas vabimo k pregledu dokumenta in oddaji pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 5. 2023.