Evidentiranje občin članic SOS v komisije SOS

Skupnost občin Slovenije je vstopila v novo mandatno obdobje. V skladu s tem in z 28. členom Statuta SOS je predsedstvo SOS na svoji 1. redni seji, dne 22. 5. 2023 sprejelo sklep, s katerim je opredelilo število in delovna področja novih komisij ter odprlo postopke evidentiranja za članstvo v teh komisijah.

  • Celoten dopis najdete TUKAJ.
  • Obrazec za evidentiranje prilagamo na povezavi TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno petka, 16. 6. 2023. Izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.