Odprto povpraševanje - Ščitenje obrestne mere

Skupnost občin Slovenije se na prošnjo občine članice obrača na vas s prošnjo po posredovanju informacij glede ščitenja obrestne mere.

In sicer, ali sklepate dogovore z bankami o ščitenju obrestne mere? In če da, s katerimi bankami?

Vaše odgovore nam prosimo posredujte do torka, 30. 5. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.