Stališče SOS do namere za prodajo deleža v Športni loteriji d.d.

S strani Fundacije za šport smo prejeli obvestilo, da nameravajo Olimpijski komite Slovenije-Združenja športnih zvez, Nogometna zveza ter Smučarska zveza prodati svoj delež v športni loteriji d.d.

V Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na skrb vzbujajočo situacijo, ki se tiče namere navedenih organizacij, glede prodaje svojih deležev v Športni loteriji d.d. komercialnemu podjetju iz tujine.

Zato smo v Skupnosti občin Slovenije pozvali Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Nogometno zvezo Slovenije ter Smučarsko zvezo, da pretehtajo svojo odločitev glede prodaje deležev v Športni loteriji d.d. komercialnemu podjetju iz tujine. Prav tako smo svoje stališče posredovali medijem. Prodaja deleža predstavlja sicer kratkoročno finančno korist, kot krovne športne zveze pa bi morale pretehtati tudi možne dolgoročne negativne vplive. Ob prodaji deleža namreč ni več poti nazaj, saj bo večinski delež (57%) v Športni loteriji d.d., ki ima trenutno monopol pri izvajanju športnih stav v Sloveniji, imelo komercialno podjetje iz tujine. Če je do sedaj delež sredstev iz športne loterije predstavljal prispevek tudi za infrastrukturo v javnem interesu, je z menjavo večinskega lastništva zaradi interesa kapitala lahko to pod vprašajem.