Podaljšan rok za evidentiranje občin članic SOS v komisije SOS

Skupnost občin Slovenije je vstopila v novo mandatno obdobje. V skladu s tem in z 28. členom Statuta SOS je predsedstvo SOS na svoji 1. redni seji, dne 22. 5. 2023 sprejelo sklep, s katerim je opredelilo število in delovna področja novih komisij ter odprlo postopke evidentiranja za članstvo v teh komisijah.

  • Celoten dopis najdete TUKAJ. (upoštevajte nov rok za oddajo obrazca, tj. do 7.7.2023)
  • Obrazec za evidentiranje prilagamo na povezavi TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno petka, 7. 7. 2023. Izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vse, ki ste bili aktivni v dosedanjih komisijah in bi želeli tudi v prihodnje sodelovati, vljudno vabimo, da se ponovno evidentirate!