Zaključeno povpraševanje - pravna pomoč/svetovanje zavodom s področja vzgoje in izobraževanja

Na sOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem – zanima nas kako imajo v občinah urejeno pravno pomoč/svetovanje zavodom s področja vzgoje in izobraževanja.

  • Ali imate za to zagotovljeno osebo na občini, opravljajo to zavodi samostojno, s pomočjo zunanjih strokovnjakov, se povezujejo zavodi med seboj…?

S strani večih zavodov se je namreč pojavil interes, da bi bila znotraj občinske uprave organizirana strokovna pomoč za področja:

– javnih naročil

– pravna pomoč ravnatelju pri oblikovanju in sprejemanju podzakonskih aktov nove zakonodaje, kot npr. GDPR, Zakon o prijaviteljih ….

– pravna pomoč pri pritožbah staršem … izdajanje sklepov, odločb …

– delovno pravna zakonodaja na področju šolstva; pogodbe, sklepi ali odločbe v različnih specifičnih primerih (povečan obseg dela, letna učna obveza učiteljev, spremembe pogodb, različni aneksi, invalidske upokojitve, prilagoditve delovnih mest zaradi kroničnih bolezni …)

– pravna pomoč pri zagotavljanju spodbudnega in varnega okolja za delavce šol (pritožbe in grožnje staršev, vstopanje na področje učiteljevega strokovnega dela in odločitev, predpisovanje delovnih nalog, navodila za ocenjevanje, pritožbe na prehrano, obračunavanje stroškov za starše…).

Prejete odgovore občin lahko preberete tukaj.