Povpraševanje SOS - Pogodba o priključitvi, 239.člen ZUreP-3

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjo prošnjo:

»Eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot to določa 54. člen Gradbenega zakona (GZ-1) je, da bo za novozgrajeni objekt zagotovljena minimalna komunalna oskrba, kar izhaja iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pogodbe o priključitvi ali pogodbe o opremljanju v skladu s predpisi, ki urejajo prostor.

  • Zanima nas ali katera od občin razpolaga s pogodbo o priključitvi, kot to določa 239. člen ZUreP-3 in jo je pripravljena deliti.«

Vzorec pogodbe oziroma odgovore nam prosimo posredujte do četrtka, 27.7.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.