Vrednotenje vlog pri razpisih na področju kulture

Občina članica vsakoletno nameni sofinancerska sredstva za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V pravilniku za dodeljevanje sredstev imajo navedeno, da se pri točkovanju (vrednotenju) upoštevajo predvidene dejavnosti za tekoče leto. Torej morajo društva ob prijavi dodati podatke npr. katere nastope, prireditve in podobne dejavnosti bodo pripravila in izvedla v tekočem letu.

Prejeli pa so predlog, da bi se pri vrednotenju upoštevale realizirane dejavnosti v preteklem letu in ne več predvidene dejavnosti za tekoče leto.

Občino članico zanima, kako imate to v pravilnikih urejene druge občine.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše odgovore posredujete do 28. 7. 2023 na naslov info@skupnostobcin.si