Vrednotenje vlog za razpise na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Na Skupnosti občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za povpraševanje na področju kulture. Občina članica vsakoletno nameni sofinancerska sredstva za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V pravilniku za dodeljevanje sredstev imajo navedeno, da se pri točkovanju (vrednotenju) upoštevajo predvidene dejavnosti za tekoče leto. Torej morajo društva ob prijavi dodati podatke npr. katere nastope, prireditve in podobne dejavnosti bodo pripravila in izvedla v tekočem letu. Prejeli pa so predlog, da bi se pri vrednotenju upoštevale realizirane dejavnosti v preteklem letu in ne več predvidene dejavnosti za tekoče leto. Občino članico je zanimalo, kako imate to v pravilnikih urejene druge občine. Zbir odgovorov je dostopen tukaj.