Informacija o izvajanju nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Na portalu Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (e-JN) so objavljene informacije za naročnike za oddajo nujnih naročil za dobavo blaga, storitev ali gradenj v zvezi s sanacijo škode in odpravo posledic obsežnih poplav.

Ob aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah sicer v celoti veljajo določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), pri čemer pa ZJN-3 vključuje določene izjeme oziroma situacije, ko izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna. Za oddajo javnega naročila se lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek.

Vse podrobnosti za naročnike, tudi tolmačenje pri uporabi Zakona o javnem naročanju ter pogosta vprašanja in odgovori, so objavljene na portalu e-JN. Če želenih informacij ne najdete, pa vam je za informacije oziroma svetovanje pri izvedbi nujnih javnih naročil v zvezi z odpravo posledic obsežnih poplav na voljo Direktorat za javno naročanje na telefonski številki 01 478 18 80, ali pa vprašanje zastavite preko spletne aplikacije help desk ali na elektronski naslov gp.mju@gov.si.

Vir: MJU