Obvestilo MOPE glede komunalnih odpadkov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pozivajo vse občine, da preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, svojim občanom, zaradi kriznih razmer, zagotovite zbirna mesta za kosovne odpadke. V kolikor je izvedljivo predlagajo, da zagotovite podaljšano obratovanje zbirnih centrov.

Ministrstvo je občinam poslalo tudi dopis glede ustreznega ravnanja z veliko količino odpadkov, ki nastajajo med procesom odpravljanja posledic poplav – besedilo dopisa TUKAJ.