Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. 8. 2023, in katere posledice še niso sanirane, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo usmeritve – pregled določb predpisov, in sicer glede:

  • odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih razmer, ki predstavljajo naravno nesrečo,
  • organizacije dela vključno z odreditvijo dela na domu in
  • dodelitve solidarnostne pomoči.

Pojasnila veljajo za javne uslužbence v državnih organih in občinah, za katere velja drugi del Zakona o javnih uslužbencih, ministrstva pa naj ob upoštevanju določb Zakona o delovnih razmerjih, področnih predpisov in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, pravnim osebam javnega prava iz svoje pristojnosti, posredujejo smiselno enaka pojasnila tudi za ostale javne uslužbence.

  • Besedilo usmeritev prilagamo TUKAJ.