Medsebojna pomoč komunalnih podjetij pri odpravljanju posledic ujme

Obveščamo vas, da se lahko pri odpravljanju posledic ujme (komunalna podjetja) obrnete na Zbornico komunalnega gospodarstva.

Zbornica komunalnega gospodarstva je vozlišče med komunalnimi podjetji, ki potrebujejo pomoč za odstranjevanje odpadkov, popravilo vodovodnih sistemov ter čiščenja kanalizacijskih sistemov ter komunalnimi podjetji, ki lahko pomoč nudijo.

  • V primeru, če ima katera koli občina potrebo po pomoči pri izvajanju GJS zbiranja in odvoz odpadkov, popravila omrežja za zagotavljanja nemotene vodooskrbe ter čiščenje in popravilo kanalizacijskih sistemov, se naj vaš izvajalec javne službe obrne na komunala@komunalna-zbornica.si ali pa direktno na direktorja, Sebastiana Zupanca na številko 031 31 66 63 in bodo posredovali med podjetji, ki lahko nudijo pomoč.

 

Hkrati opozarjamo, da je pri izdaji naročilnice nujno, da jo izda Zaščita in reševanje, saj bodo le tako ti stroški upravičeni do povračila s strani države.