Predlog GZS za začasne deponije za vozila

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri Gospodarski zbornici Slovenije so podali predlog, da občine v okviru svojih zmožnosti zagotovite začasna parkirišča oz. deponije za vozila, ki jih je zalila voda in obenem preko ustreznih kanalov obveščanja usmerite močno prizadeta vozila na takšno lokacijo.

Z vzpostavitvijo ustreznih površin za takšna vozila, bi lahko prispevali k pospešitvi postopkov cenitev in izvedbo ostalih potrebnih postopkov s strani zavarovalnic.

Lažje pa bo tudi organizirati vso nadaljnjo logistiko s temi vozili (popravilo / razvoz / avtoodpad / uničenje / ipd..).
S takšnim pristopom se bodo lastnikom vozil, ki so bili prizadeti v tej naravni nesreči, tudi zmanjšali nepotrebni stroški in nepotrebna logistika.