Začasni ukrepi v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/23. Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav določa začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo. Veljati je začel 6. avgusta 2023.

Začasni ukrepi, ki so relevantni za delovno področje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:

  • Vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom
  • Pregledovanje dokumentov
  • Prekinitev teka procesnih rokov
  • Podaljšanje roka za izpolnitev materialnih obveznosti
  • Podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe

Začasni ukrepi veljajo do preklica oziroma največ en mesec. Izjema je začasni ukrep prekinitve teka procesnih rokov, ki velja zgolj sedem dni. Več na: https://www.gov.si/novice/2023-08-09-zacasni-ukrepi-v-upravnih-zadevah-za-preprecevanje-posledic-poplav-ki-so-prizadele-slovenijo/