Osnutek Meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo

V torek, 8.8.2023 je na URSZR potekal sestanek glede priprave Meril za dodeljevanje sredstev za nabavo najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplav.

Vljudno vas prosimo za posredovanje pripomb/predlogov za dopolnitev meril.

Ker gre za izredno krizno situacijo in je logično rok takojšnji, bi prosil, da se pripiše, da naj pripombe posredujejo tako na naslov SOS miha.mohor@skupnostobcin.si kot na mail damjan.barut@logatec.si, da bo lahko (Damjan Barut predsednik Komisije) v četrtek, 10.8.2023 na sestanku skušal sintetizirati ustrezne predloge in jih predstavil iz vidika občin.

Za vaš odziv se vam že v naprej zahvaljujem.