Možnost uporabe gradbenega zakona v primeru naravnih nesreč: začasni objekti in rekonstrukcija

Za učinkovito obvladovanje razmer ob naravnih nesrečah oziroma v primeru višje sile se lahko postavi nujni začasni objekt. Rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč – nujna rekonstrukcija pa se lahko prične izvajati le na podlagi prijave začetka gradnje na pristojno upravno enoto, pri čemer se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni nesreči.

Dodatna pojasnila so na voljo na: Določila gradbenega zakona, ki omogočajo takojšnjo sanacijo objektov po naravnih nesrečah | GOV.SI

(Vir: MNVP, portal GOV.SI)