O vlogi občin pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del

V torek, 8.8.2023 je na URSZR potekal sestanek glede priprave Meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12. julija do 2. avgusta 2023, ki se ga je udeležil tudi predsednik komisije za zaščito in reševanje pri SOS Damjan Barut.

Glede meril za dodeljevanje sredstev je potekal nadaljnji usklajevalni sestanek v četrtek, 10.8.2023. Na sestanku so bili predstavljeni tudi predlogi s strani občin. Med drugim je bilo potrjeno, da bo naloga občin zbiranje vlog oškodovancev in informiranje občanov, ter sodelovanje v komisiji, ki bo razdeljevala sredstva.