Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je posredovalo dodatna pojasnila pri obravnavi tokov odpadkov.

Občinam predlagajo, da na svojih območjih občanom, ki so že začeli s sanacijskim deli, omogočite začasno predajanje nastalih gradbenih odpadkov na ustreznih utrjenih površinah, kjer bodo začasno odloženi do odvoza v ustrezne obrate za predelavo. Za zagotavljanje ustrezne predelave je ločeno zbiranje teh odpadkov bistvenega pomena, zato prosimo, da skupaj z vašimi izvajalcu javne službe zagotovite čim bolj jasna navodila občanom, da gre za površine, kjer lahko oddajo nenevarne gradbene odpadke, torej zlasti naslednje odpadke:
– beton, opeka, ploščice in keramika ali njihove mešanice (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07)
– Bitumenske mešanice, ki ne vsebujejo premogovega katrana (17 03 02),
– Zemljina in kamenje, ki ne vsebujeta nevarnih snovi (17 05 04),
– Izkopani material, ki ne vsebuje nevarnih snovi (17 05 06),
– Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ne vsebuje nevarnih snovi (17 05 08),
– Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi (17 08 02),
– Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki ne vsebujejo živega srebra, PCB ali drugih nevarnih snovi (17 09 04).

Celotna informacija je na voljo TUKAJ.