Odpiranje podračunov in oblikovanje sklicev za odpravo posledic naravnih nesreč 2023

V zvezi z vprašanji občin, ki se nanašajo na oblikovanje ustreznih sklicev ali odpiranje novih podračunov za namene odprave posledic naravnih nesreč, objavljamo prejeto pojasnilo Ministrstva za finance.

Odpiranje podračunov in oblikovanje sklicev za odpravo posledic naravnih nesreč 2023