Odpiranje podračunov in oblikovanje sklicev za odpravo posledic naravnih nesreč 2023