Navodila Agencije - Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev

Informacije o odločbah o pravici do sredstev –

ukrep LEADER v okviru Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), kot odziv na poročanja o obsežni materialni škodi, tako na objektih, materialu kot opremi, ki so jo povzročila divjanja vode in poplave širom Slovenije, podaja navodila upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev izdanih, tudi za ukrep LEADER Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Navodila in primeri so na spodnji povezavi: