Neupravičeno izločevanje pooblaščenih inženirjev iz vodenja gradenj

V nadaljevanju vas seznanjamo s prejetim dopisom Inženirske zbornice Slovenije vezanim na neupravičeno izločevanje pooblaščenih inženirjev iz vodenja gradenj: