NUJNA POMOČ KOMISIJ ZA POPISOVANJE ŠKOD NA INFRASTRUKTURI

Oškodovane občine so prejele sklep Uprave RS za zaščito in reševanje, s katerim jim je bil naložen popis škode na infrastrukturi v nedavnih poplavah. Občine morajo do 1. septembra prvo oceno nastale škode na javni infrastrukturi popisati in sporočiti URSZR (v obliki Excel tabele) do 1. septembra, saj bodo glede na vneseno škodo v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč prejele predplačilo v vrednosti do 40% vnešene škode. 

Rok za popis celotne škode na infrastrukturi in vnos v aplikacijo AJDA je 22.9.2023, do takrat mora biti vnesena vsa nastala škoda na infrastrukturi (tudi na objektih fizičnih oseb).

Ker občine do zastavljenih rokov brez dodatne pomoči niso sposobne izpolniti zahtev, vas pozivamo k medsebojni pomoči. Vse občine, ki lahko prizadetim občinam pomagate s strokovnjaki vaših Komisij za popis škode na infrastrukturi, prosimo, da to storite.

Na Skupnosti občin Slovenije smo na naši spletni strani pripravili seznam občin, ki so izrazile potrebo po pomoči. Prav tako smo pripravili obrazec, v kolikor pomoč lahko ponudite.

V kolikor prizadetim občinam lahko pomagate, nam pišite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si in povezali vas bomo z občinami, ki pomoč nujno potrebujejo.