DELAVNICA za delo Komisij za ocenjevanje škode in vnašanje v AJDO

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je dne 22.8.2023 Uprava RS za zaščito in reševanje preko spleta organizirala delavnico za delo v Komisijah za popisovanje škod na objektih in infrastrukturi, ter popisovanje škod v kmetijstvu in za vnos v aplikacijo AJDA.  

Uvodoma sta predstavnik SOS Miha Mohor in Ana Jakšič iz Ministrstva za obrambo RS (Uprave RS za zaščito in reševanje) pozdravila zbrane udeleženke in udeležence srečanja ter izpostavila namen urgentnega srečanja. V nadaljevanju je sledila predstavitev aplikacije AJDA s strani Anite Gregorc iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ). Ga. Gregorc je slušateljice in slušatelje informirala o sami prijavi (navodila za registracijo novega uporabnika dostopna na povezavi zgoraj) uporabnikov, ki bodo v  aplikacijo vnašali zahtevane podatke glede popisa škode.

Sledilo je nemalo vprašanj tehnične in organizacijske narave, na katere so predstavniki pristojnega ministrstva in zavoda poskušali odgovoriti. Med razpravo ni manjkalo pomislekov različnih občin o izrazito kratkem roku za vnos zahtevanih podatkov v še nedelujočo aplikacijo, na podlagi česa so organizatorje prosili za smiselno in izvedljivo sistemsko rešitev ter potrebo po konkretnih navodilih vezanih na šifrant in podobno.

Delavnica se je zaključila z informacijo, da bodo občine z dodatnimi navodili obveščene jutri (23.8.2023). Na ta dan pa naj bi bila tudi delujoča sama aplikacija Ajda.