Pojasnilo o obračunu nadomestila plače ali plače na dela prost dan (14. avgust 2023) in obvestilo o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP)

Objavljamo pojasnilo Ministsrtva za javno upravo glede obračuna nadomestila plače ali plače na dela prost dan (14. avgust 2023) kot ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Pojasnilo MJU