Prenehala je veljati Odredba o določitvi nevarnih območij zaradi poplav in intervencij

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je z dnem  23. 8. 2023 preklical veljavnost Odredbe z dne 11. avgusta 2023. Slednja je določala nevarna območja (Koroška regija na območju Črne na Koroškem in Mežice ter Zahodno štajerska regija na območju Solčave, Luč in Mozirja ter naselji proti Ljubnem ob Savinji), ki so bila prepovedana za dostop nepooblaščenim osebam oziroma naključnim obiskovalcem, prostovoljci pa so imeli vstop le na podlagi dokumenta o predhodnem dogovoru z lokalno skupnostjo oziroma pristojnimi humanitarnimi organizacijami.

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje