Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov.

S terena so prejeli informacije, ki kažejo, da so bili odpadki z začasnih lokacij za zbiranje in skladiščenje odpadkov, nastalih kot posledica poplav, v večjem delu že prevzeti in oddani izvajalcem obdelave. Na podlagi teh informacij naprošajo občine, da obvestite vaše občane, da se zbiranje odpadkov na začasnih prevzemnih mestih, ki ste jih vzpostavili za obvladovanje izrednih razmer, ne bo veči zvajalo. Namesto tega bo zbiranje odpadkov potekalo na običajen način, kot je veljal pred izrednim dogodkom.
Župane prosijo, da v najkrajšem možnem času (če je izvedljivo do nedelje, 27. 8. 2023) za odpadke, zbrane na začasnih prevzemnih mestih, zagotovite odvoz v zbirne centre in začasna prevzemna mesta ustrezno očistite ter zavarujete, da ne bo prihajalo do nadaljnjega odlaganja na teh lokacijah.

  • Celoten dopis MOPE prilagamo TUKAJ.