Poplave 2023

Arhiv za kategorijo: Poplave 2023

  • 24.11.2023.

Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev

V državnozborski proceduri je Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Z zakonom se določajo ukrepi za obnovo in razvoj prizadetih območij države ter preventivne ukrepe, s katerimi se bo zagotovila večja varnost pred morebitnimi nadaljnjimi posledicami poplav in plazov na teh območjih. Vljudno naprošamo za vaš komentar...
  • 13.11.2023.

Koordinacija po poplavah sestanek z državnim sekretarjem

Pri državnem sekretarju Boštjanu Šeficu je potekala koordinacija z združenji občin po poplavah. Tokratne koordinacije sta so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili Nejc Smole, Tine Radinja ter Jasmina Vidmar. S strani Ministrstva za naravne vire in prostor, se je koordinacije udeležil tudi državni sekretar Jože Novak, ki je prosotnim...
  • 02.11.2023.

Priporočila občinam za učinkovito obvladovanje razmer ob poplavah in plazovih v avgustu 2023 – POSTAVITEV ZAČASNEGA NUJNEGA OBJEKTA

Ministrstvo za naravne vir in prostor je z namenom, da občinam pomaga pri vprašanjih povezanih z možnostjo postavitve »začasnega nujnega objekta«, ki ga omogoča Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP: v nadaljnjem besedilu GZ-1, pripravilo splošnih usmeritev pri uporabi tega novega zakonodajnega instrumenta. Priporočila...
  • 02.11.2023.

Predlog ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Predlog zakona najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 10. 11. 2023 na naslov info@skupnostobcin.si.
  • 13.10.2023.

ANKETA: ANALIZA SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Spoštovane županje, župani, podžupanje, podžupani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zaposleni v občinskih upravah,     za nami je dogodek, ki je postavil pred resen izziv delovanje sistema odziva na naravne in druge nesreče v skoraj vseh občinah v Republiki Sloveniji. Ob vsej tragičnosti in trpljenju, ki ga prinaša, se je...
  • 29.09.2023.

Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost...
  • 15.09.2023.

Informacija o področju gradbene zakonodaje v navezavi na poplave 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo kratek pregled določb področne zakonodaje in odgovore na vprašanja, povezana s sanacijo poškodovanih objektov, gradnjo nadomestnih objektov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obnovo, glede obnove kmetijskih gospodarskih...
  • 15.09.2023.

Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov – rok je 20. 9. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi pri društvih in ustanovah v javnem interesu na področju športa, turizma in varstva potrošnikov. V skladu z navodili morajo društva in ustanove pripraviti oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka na posebnem...