EXCEL obrazec za predhodno oceno škode

Skupnost občin Slovenije je s s trani MNVP prejela EXCEL obrazec za posredovanje prve ocene škode na javni infrastrukturi.

Namen priloženega obrazca oz. tabelarnega pregleda je zbirati ključne podatke za pripravo predlogov predhodnih programov odprave posledic škode na stvareh in posledično dodelitve sredstev proračunske rezerve kot predplačila lokalnim skupnostim

Do 1.9.2023 je v vsakem primeru potrebno posredovati EXCEL tabelo na naslov gp.mnvp@gov.si s pripisom POŠ23_IMEOBČINE.xlsx . V primeru, da ste podatke do 1.9.2023 uspeli vnesti v AJDO, se podatki izvozijo v excel tabelo iz AJDE in se v excel tabelo dopiše, da so podatki vnešeni v AJDO. V kolikor podatkov ne boste uspeli vnesti v AJDO, predhodno oceno stroškov naredite v EXCEL tabeli.

 

Prvi razdelek v tabeli je namenjen stanovanjskim objektom in stavbam, kjer je potrebno sporočiti koliko objektov je bilo uničenih in koliko objektov ni primernih za bivanje. Ta podatke MNVP potrebuje, da bodo dobili oceno potreb po nadomestnih gradnjah (nadomestnih stanovanj) po občinah.

NAVODILO ZA IZDELAVO IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:
PREDHODNA OCENA ŠKODE

1.    navodilo se uporablja samo za izdelavo predhodne ocene škode zaradi naravnih nesreč v juliju in avgustu 2023.
2.    Občine izdelajo predhodno  oceno škode na priloženem obrazcu (Excel) in posredujejo obrazec (Excel) na MNVP (gp.mnvp@gov.si, v zvezi z zadevo št. 35406-38/2023-2560-46)
3.    Obrazec se enotno poimenuje in sicer POŠ23_IME OBČINE.xls (xlsx).
4.    Za postavke, ki so že vnesene v aplikacijo AJDA, se uporabijo zbirni podatki iz aplikacije AJDA
5.    Za podatke, ki jih ni v aplikaciji AJDA, se uporabijo podatki predhodne ocene občine
6.    V kolikor podatki še niso vneseni v aplikacijo, se vpiše podatke o ocenjeni vrednosti, s katero razpolagate
7.    Namen zbiranja podatkov je poročanje o stanju na terenu, ter izračuna dodelitve sredstev predplačila (do višine 40% predhodne ocene škode) v  skladu z določili ZOPNN
8.    Vir podatkov je za 7. točko: 
9.    AJDA v primerih, ko je vnos podatkov o oceni škode izveden 
       oziroma
10.   Predhodna ocena občine iz obrazca, če vnos podatkov o oceni škode še ni izveden
11.   Rok za oddajo obrazca je 1. 9. 2023 
12.   Tudi če je je vnos v AJDO že izveden, je potreben odgovor na obrazcu (z velikim pripisom, da so podatki v AJDO že vneseni)

 

EXCEL TABELA POŠ23-občinam