Solidarnostna pomoč - pojasnilo MJU

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis “Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)”:

Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)

V dopisu je bil podan pregled ureditve odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih razmer, ki predstavljajo naravno nesrečo, organizacije dela vključno z odreditvijo dela na domu in pod točko 3 dodelitve solidarnostne pomoči. V preteklih dneh je Ministrstvo za javno upravo prejelo večje število vprašanj v zvezi s pravico do solidarnostne pomoči, vezano na konkretne primere. Zaradi velikega števila primerov se je pokazala tudi raznolikost življenjskih situacij ter s tem v povezavi vprašanja, kako subsumirati življenjski/dejanski stan pod pravni stan. Zaradi navedenega so pripravili celosten pregled ureditve solidarnostne pomoči. Dokument najdete TUKAJ