Povpraševanje - Elektronsko poslovanje

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem:

  • “Zanima nas ali ima katera občina vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku.

Želeli bi navezati kontakt z občino, ki ima vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku, ker bi nam bilo to v pomoč pri vzpostavitvi elektronskega arhiviranja.”

Vljudno vas prosimo za sodelovanje in odziv do srede, 6.9.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.