SOS prosila za bolj zadržano, uravnoteženo in jasno komuniciranje z javnostmi glede upravičenost posameznikov/prebivalstva do pomoči po poplavah

V Skupnosti občin Slovenije smo na UKOM naslovili prošnjo za bolj zadržano, uravnoteženo in jasno komuniciranje z javnostmi glede upravičenost posameznikov/prebivalstva do pomoči po poplavah. S strani nekaterih županj in županov prizadetih občin po avgustovski ujmi smo namreč bili opozorjeni na izjemne pritiske prebivalk in prebivalcev na občine ter posledično stiske vodstev občin in zaposlenih v občinskih organih, ki so soočeni z nerealnimi pričakovanji prebivalstva glede pomoči, ki jo bodo prejeli po poplavah, plazovih in drugih posledicah poplav.

Prebivalci se namreč v medijih srečujejo z informacijami, ki včasih neustrezno prikazujejo obseg in namene koriščenja pomoči, ki jo lahko zagotovijo občine, obsežnost finančnih sredstev, ki so/bodo na voljo, in pristojnosti lokalnih skupnosti v zvezi s sanacijo škode pri prebivalstvu. Navedbe v medijih so ustvarile nerealna pričakovanja, ki vodijo do hude frustracije in nezadovoljstva med prebivalci. Zato smo na UKOM poslali zaprosilo, da v okviru vaših pristojnosti na državni ravni poskrbijo za bolj zadržano, uravnoteženo in jasno komuniciranje z javnostmi glede upravičenosti posameznikov/prebivalstva do pomoči ter za kakšne namene in pod kakšnimi pogoji, predvsem pa s strani koga jo lahko pričakujejo. Prepričani smo, da bo nadaljnje jasno in odgovorno komuniciranje zmanjšalo nerealna pričakovanja prebivalstva ter zmanjšalo pritiske na občinske organe. Hkrati pa bo omogočilo boljšo usmeritev pomoči občin in virov na tiste, ki jo najbolj potrebujejo.