PONOVNA IZVEDBA DELAVNICE ZA VNOS v AJDO

Uprava RS za zaščito in reševanje je v četrtek 31.8. ob 9. uri ponovila izvedbo delavnice za osebe, ki bodo vnašale v aplikacijo AJDA.