Iščemo predstavnika/co SOS za sodelovanje v regionalni delovni skupini za socialno vključevanje in migracijo v sklopu NALAS

S strani mreže NALAS smo bili obveščeni, da so odprli nominacije prestankov združenj članic v regionalno delovno skupino za socialno vključevanje in migracijo.

Cilj te delovne skupine je podpirati in olajšati promocijo in izvajanje iniciativ za socialno vključevanje v regiji JV Evrope, spodbujati večje sodelovanje in napredek pri obravnavanju izzivov socialnih pravic in migracije. Poleg tega bo delovna skupina prispevala k izvajanju projekta NALAS “Regionalno sodelovanje za boljše socialno vključevanje na lokalni ravni”. Zato bo delovna skupina v obdobju od septembra 2023 do junija 2025 osredotočena na naslednji okvir tem v sklopu štirih osebnih srečanj in trem virtualnih:

– Analiza in izmenjava trenutnega stanja socialnega vključevanja v strukturah članic in njihovem kontekstu;

– Zagotavljanje kakovostnega razvoja prilagojenih načrtov in priporočil za iniciative za socialno vključevanje združenj;

– Spodbujanje vertikalnih pobud članic proti centralnim vladnim institucijam.

– Sodelovanje pri oblikovanju stališča NALAS o socialnem vključevanju, usmerjenega k relevantnim deležnikom na nacionalni, občinski in regionalni ravni v Jugovzhodni Evropi za izboljšanje socialnega vključevanja na lokalni ravni;

– Podpora NALAS pri promociji socialnega vključevanja, vključno s pripadajočimi dejavnostmi razvoja zmogljivosti;

– Podpora članicam NALAS in njihovim lokalnim vladam pri promociji socialnega vključevanja in pripadajočih socialnih pristopov.

– Zbiranje in širjenje dobrih praks različnih socialnih pristopov, ki jih izvajajo lokalne vlade v regiji Jugovzhodne Evrope.

Za vključitev v skupino so potrebne naslednje izkušnje:

– Neposredne izkušnje na področju socialnega vključevanja;

– zanimanje za obravnavanje lokalnih in nacionalnih politik na področju socialnega vključevanja (npr. sodelovanje na delavnicah, delovnih skupinah, objava člankov itd.);

– tesno sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije pri tej tematiki (npr. član/ica delovne skupine/komisije/mreže, projektne skupine, politične strukture ipd.)

– poznavanje nacionalnih predpisov in strategij itd. na področju socialnega vključevanja;

– pisno in ustno znanje angleškega jezika;

Prvo srečanje Delovne skupine bo potekalo 12. in 13. septembra v Severni Makedoniji. Pričakuje se, da bo član skupine prispel v Skopje 11. septembra 2023. Dnevni red in logistične informacije bodo kmalu sledili. Stroške potovanja in namestitve krije organizator (NALAS).

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje vas prosimo, da nam to sporočite do 7. 9. 2023 na naslov barbara.horvat@sos.si.