Sprejet interventni zakon za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

V Državnem zboru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Z zakonom se določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. Nekateri ukrepi so vezani tudi na delovanje občin, in sicer gre za: sprejem OPPN za odpravo posledic naravne nesreče, največji možni obseg zadolževanja in likvidnostnega zadolževanja občin, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih, porabo namenskih sredstev občin za vplačane donacije, porabo sredstev proračunske rezerve (poraba za odpravo posledic poplav in plazov v drugi občini) in deleža sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve, izjeme od uporabe ZJN, vzdrževalnih del v javno korist na področju cest in voda, pomoč občinam na področju gradnje cest, ravnanja z odpadki in stroški tega ravnanja, nujne rekonstrukcije, obnova energetske gospodarske javne infrastrukture, izplačilo v celoti ali delni višini NUSZ za leto 2023, zagotavljanje računalniške opreme, začasno premestitev JU zaradi nujnih delovnih potreb, nujne geotehnične ukrepe ter ukrep mokrega čiščenja površin in za ustanovitev vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih.

Sprejeti zakon si lahko preberete TUKAJ.